Färgstege (Straight Flush)

Royal_Flush
Färgstege (eller Straight Flush) är den mest värdefulla handen som innebär att fem kort med valörerna i följd har samma färg (exempelvis 9 8 7 6 5 i hjärter). Ess kan räknas både som högt och lågt (alltså som 1 eller 14). Den absolut högsta handen man kan få kalla Royal Straight Flush, vilket är med ess som högsta kort (A K Q J 10 i samma färg).